Badhoevedorp - The Netherlands +31 (0)20 - 123 45 67

grenen

Grenen is het uiteinde van de landtong Skagens Odde aan de noordoostkust van het eiland Vendsyssel-Thy in Jutland, die het noordelijkste punt van Denemarken bevat (enige honderden meters ten noordwesten van Grenen). Grenen zelf is meer oostwaarts gericht.
Grenen is ontstaan door verplaatsing van zand langs de westkust van Jutland en groeit circa 10 meter per jaar in noordoostelijke richting (in de richting van Zweden).
Bij Grenen ontmoeten het Skagerrak en het Kattegat elkaar. Dit is duidelijk te zien aan de golven, die van weerskanten komen en na Grenen tegen elkaar botsen. Vanwege de sterke stroming bij Grenen is het streng verboden er te zwemmen.
Jaarlijks wordt Grenen door meer dan een miljoen toeristen bezocht, waarmee het een van de populairste bezienswaardigheden in Denemarken is. Ten zuiden van Grenen ligt de meest noordelijke plaats van het land, Skagen.
skagen

Skagen was oorspronkelijk een dorp aan het Skagerrak, maar toen het steeds verder verlaten dorp vanaf het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw weer groeide, is gekozen voor bebouwing enkele kilometers naar het oosten, aan het Kattegat.
Zowel het huidige Skagen als het oude (Højen) zijn, net als de rest van de omgeving, zeer populair bij toeristen. Een hoogtepunt is de viering van de midzomernachtavond (Sankt Hans Aften) op het strand.
Het woeste landschap rond Skagen is sterk gevormd door forse zandstormen in de achttiende en negentiende eeuw. Om de wandelende duinen en de verwoestijning van het landschap tegen te gaan zijn in de negentiende en twintigste eeuw op grote schaal grassen, struiken en naaldbomen aangeplant. Twee belangrijke wandelende duinen bestaan nog, waaronder de tot beschermd natuurgebied verklaarde Råbjerg mile, die jaarlijks 15 meter naar het noordoosten oprukt en daarmee een bedreiging vormt voor bebouwing en wegen in het gebied. In 1775 werd besloten de telkens opnieuw door zand bedekte parochiekerk ten zuiden van Skagen af te breken en de toren aan Råbjerg milen prijs te geven (Den tilsandede kirke).

Ten noorden van Skagen komen de Noordzee (Skagerrak) en het Kattegat samen bij de landpunt Grenen, onder spectaculair opeenbotsen van golven. Vlak bij Grenen staat de vuurtoren van Skagen, De Grå Fyr (grijze vuurtoren), de op een na hoogste vuurtoren van Denemarken. Aan de overzijde van het Kattegat staat op het eiland Vinga de Vuurtoren van Vinga.